NEWS & ARTICLES

Výcvikový trénink vojenských průzkumníků

ARTICLE BY
Airsoft Michal Hutta


Jelikož vše beru pořádně, tak nějak od podlahy (jak se říká), tak jsem se v rámci své přípravy pro airsoft zúčastnil i pravého tréninku vojenských průzkumníků. Cílem bylo zdokonalit se v průzkumu, v taktice a zjistit něco více o tom, jak to vypadá ve skutečném nasazení.

Když jsem se na tuto akci přihlásil, měl jsem určitou představu, ale realita mě ještě více překvapila. Kurz průzkumník je akcí, jež se zaměřuje na zdokonalení dovedností jedince anebo dvojice. Na kurzech se simulují různé situace, do nichž se může voják (průzkumník) během plnění svých úkolů dostat. Celý kurz je pojat jako nějaký příprava na boj, což znamená, že posloupnost různých momentů není nahodilá. Nic tu není bez významu, vše má svůj účel.

O čem je výcvik "Průzkumník"

Být průzkumníkem je fyzicky a psychicky velmi náročné a často si v průběhu akce sáhnete i na dno. Je to ale záměr, aby se každý zúčastněný dozvěděl, jaké má možnosti a dovednosti. Kurz se dále snaží každého rovněž něčemu naučit tak, aby podával v budoucnu lepší výkony. Na průběh kurzu dohlíží jak ti, co kurzem prošli, tak i zdravotníci, příslušníci - instruktoři z řad AČR, kteří se problematice věnují.

Co mi kurz přinesl

V rámci tréninku jsme se dozvěděli, jaké chyby děláme v maskování, jak rozbít tvary abychom nebyli poznat. Co se leskne a co ne, atd. Kurz byl prostě zaměřen na základní dovednosti vojáka - průzkumníka v akci, a to jak po stránce fyzické zdatnosti, psychické odolnosti, tak i z hlediska znalostí. Díky tomuto kurzu jsem něco nového dozvěděl i sám o sobě.

V praxi jsme s naší jednotkou zjistili to, že nás nepřátelé nevidí ani když prochází kolem nás ve vzdálenosti dvou metrů.Galerie