NEWS & ARTICLES

Ukňučenci a lenoši

ARTICLE BY
Ukňučenci a lenoši


Spousta lidí naříká, že není práce, když jim však nějakou dám, byť třeba jen na dohodu, tak se na ni vykašlou. Takové zkušenosti nemám jen já, ale o ostatní přátelé podnikatele. Tak, kde nastala chyba? Nezaměstnanost se v posledních několika letech pohybuje okolo 8 -9%, což v březnu představovalo na 587 768 lidí. I když to podle statistik představuje pokles skoro o 6000 lidí, vzhledem k tomu, že je naše země celkem malá a máme celkem jen 10 505 445 obyvatel, je toto číslo otřesné. O co otřesnější je ta skutečnost, že když se takovým lidem rozhodnu pomoct a nabídnu jim brigádu anebo práci na DPP, tak mne tvrdě odpálkují. Přitom si ještě před hodinou stěžovali, jak je to tu mizerné, jak jsou na tom finančně špatně a jak nemohou nikde najít práci…

Takový nezodpovědný přístup mě umí vytočit do běla! Jenomže když jsem se začal o tuto problematiku zajímat hlouběji, zjistil jsem, že vše není jen černé a bílé, jak se na první pohled zdá. Podle psychologů a pracovních úřadů lidé jsou po ztrátě svého zaměstnání otřeseni, uraženi a ublíženi. Většina z nich si nechce přiznat závažnost situace (že by mohli spadnout až na dno). Následkem toho se mnohdy nelogicky brání slevit ze svých požadavků a standardu, který doposud měli. Je to prý celkem přirozená reakce a boj se svou hrdostí. Pracovní úřad však dodává, že v poslední době se tento stav mění a snížit ze svého postu je ochotno až 40% procent nezaměstnaných. Tito lidé však obvykle jsou zadlužení a nemohou si dovolit o svou práci přijít. Tito lidé jdou proto dělat i to, co je nebaví. Zde si kladu otázku, jak pak ta vykonaná práce asi může vypadat? Podle pracovního úřadu jsou v současnosti nezaměstnaní ochotni snížit se nejen z postu, ale také i z peněz, prý až o 40%. No jo, jenomže to je přesně protichůdné s mou zkušeností. Proč je ještě lepší pracovat, než mít mezeru? Existuje mnoho důvodů pro.

  • Vždy je lepší mít víc, než životní minimum.
  • Budete mít stále zaplněnou kolonku v profesní historii.
  • Mnoho firem si všímá skutečnosti, že máte několikaměsíční pauzu.
  • Můžete se naučit něco nového.
  • Získáte nové zkušenosti.
  • Není přece dáno, že již navždy pak zůstanete na nižší pozici anebo v horší práci. Naopak můžete svým potencionálním zaměstnavatelům ukázat svou pružnost, touhu pracovat a vzdělávat se.

Taková práce v období mezi hledáním vám může přinést i zjištění, že vás baví mnohem více, než ta původní. Přesto stále existuje dost zarputilých ukňučenců, kteří si stěžují na současnou mizérii ve státě, ale nabídnutou práci nevezmou, mají totiž strach, že by negativně ovlivnila jejich budoucí práci (v jejich odpovídající kvalifikaci). Je to oprávněná obava anebo jen výmluva? Je fakt, že takový sestup by vliv mít mohl, ale v dnešní špatné ekonomické době je přece nutné takovou věc zohlednit, vždyť přece neměl na vybranou! Je to přece mnohem lepší, než aby si válel šunky doma a zakrňoval, jen aby si udržel svůj poslední post v dané kvalifikaci. Jenomže… Když jsem se zamyslel a taky si to spočítal, proč by člověk měl jít do nejisté a dočasné smlouvy na pár tisícovek, když mu stát hází klacky pod nohy? Pokud je člověk nezaměstnaný a evidovaný na pracovním úřadě, může získat od státu podporu v maximální výši 13 672 korun. I když má podpora klesající tendenci je poskytována po dobu 5 měsíců. V průběhu této doby se nezaměstnaný nemusí starat o pojišťovnu ani o sociálku. Toto všechno je podmíněno tím, že si legálně nezaměstnaný může přivydělat maximálně 4000 korun hrubého, pokud by tuto částku přesáhl (byť o jednu korunu), přijde o všechno. A právě tento fakt tlačí nezaměstnané, aby raději nic nedělali. Proč si taky vypomoci krátkou (leč nejistou) brigádou anebo prací na dohodu, když by díky ní přišli o podporu a museli by si platit pojišťovnu i sociálku? Ve výsledku by na tom pak byli mnohem hůře, než když budou skučet doma a trčet na pracáku. Tento systém je značně demotivující, nutí lidi konat buď ilegálně anebo je podporuje v jejich sebelítosti a absolutní nečinnosti, na kterou se velice rychle uvyká.Galerie