NEWS & ARTICLES

Politický marketing a stav, když chce klient levárnu…

ARTICLE BY
Politický marketing


Politický marketing je obor, který oficiálně existuje již více než 60 let, studuje se u nás na vysokých školách, dokonce existují i kurzy, doplňující vzdělání, jen se o tomto oboru nikde moc nemluví a nepíše, proč asi? Osobně se mu věnuji už přes 4 roky a nikdy mě to nepřestane překvapovat.

Co je politický marketing?

Myslet si, že v politice vyhraje osoba jen pro to, co umí a jaká prostě je, je velice naivní. Už od šedesátých let minulého století v demokratických státech věděli, že tomu tak není. Ostatně i sebelepší produkt bez reklamy zapadne a je zašlapán šmejdy s dobrou propagací. Politický marketing je věda, která je založená nejen na důkladných znalostech politologie, ekonomie a sociologie, ale také práva, mediálních studií a psychologie. Hlavním cílem politického marketingu je docílení politického záměru, tedy výhra voleb, získání a udržení voličů, prezentace strany v dobrém světle (oproti té konkurenční) a podobně. Využity k tomu jsou všechny dostupné prostředky, televize, tisk, rozhlas, internet, sociální skupiny, letáky, billboardy i osobní kontakt na strategicky zvolených místech. Není to jen o pádných motech, vtipných reklamách, koncertech a plakátech. K dosažení kýženého cíle je možno použít vše, co je zákonem povoleno, může se tedy jednat o hru na první dojem, role blízké skupině (lidem), které chceme zaujmout; besedy, statistiky, ankety, inzerci i negativní publicitu, jež nepřítele zobrazí v negativním světle. V rámci této kampaně se chceme předvést v tom nejlepším světle a k tomu je nutno vytasit to nejlepší a nejsilnější zbraně, jaké máme.

Na politický marketing je potřeba mít odborníka

Aby se straně, politikovi, kandidátovi na prezidenta vedlo, potřebuje odborníka, který mu poradí, jak se má chovat, vystupovat a prezentovat, navrhne mu program, s nímž by úspěchu mohl docílit, zjistí aktuální stav. Právě z těchto důvodů existují političtí poradci, ale nejen ti dokáží stranu dostat až na naprostý vrchol, důležité jsou i skupiny zabývající se Public relation. Právě oni jsou schopni se postarat o publicitu, public relation, propagaci, správnou prezentaci, billboardy a pádná motta, ví, jak se daná cílová skupina chová, ví, jak ji oslovit a docílit toho, co potřebujete. Ale to není vše, politický marketing se netýká pouze voleb. Politický marketing poskytuje průběžné poradenství v různých politických záležitostech, realizuje průzkumy, zajímá se o to, jak je n tom opozice, co voliči, jaké jsou preference a vytváří důležitou politickou strategii. Strategie je velice důležitá, protože jen ta může politickou stranu (kandidáta) podpořit anebo také dokonale potopit. Díky správně vytvořené strategii klient ví, čemu se věnovat, co podpořit a co nikoliv, co je prostě v jeho zájmu. Skutečný odborník na politický marketing při své práci vychází z reálných faktů, statistik a informací, které mu klient poskytne. Jelikož však politický marketing dělám pro klientelu ve třech zemích, vím, že některé klienty láká vylepšit si výsledky, statistiky a tak podobně. No, zakázané to není, jen to tedy není etické. Profesionálové, kteří se věnují politickému marketingu, zákazníkovi nabídnou vždy tu nejlepší strategii založenou na pravdivých skutečnostech. Nejinak je tomu i u mě, ačkoliv jsem o to byl již několikrát požádán, nikdy jsem statistiky nefalšoval ale je také fakt, že zákazník je náš pán, takže co si pak udělá s již hotovým vypracovaným produktem, je jeho věc do které mi nic není. Na druhou stranu data nemusí falšovat ani politik, stačí když statistiky vezme do rukou zkušený žurnalista a hned máme statistiku, která říká úplně něco jiného než by říkat měla.

POZOR NEZAPOMEŇTE NA ROLE, VIZÁŽ a VOLBU POLITICKÉ CELEBRITY!

I přes veškeré poradenství, koláče popularity a úspěšnosti, přes strategii a billboardy, nezapomeňte, že hlavním tahounem a lákadlem jste vy! Je proto důležité, abyste měli ve svých řadách osobnost, která vás bude reprezentovat, stane se tzv. politickou celebritou, stane se vaší tváří, značkou. I s tímto výběrem vám odborní poradci mohou pomoci. Tento člověk musí vystihovat danou skupinu lidí, které chcete oslovit a měl by mít dokonalou vizáž (upravený, vkusně oblečený, ostříhaný apod.) a měl by být schopen vcítit se do různých rolí, které jsou pro voliče (občany) aktuální (role rodiče, role otce, role manžela, role zaměstnance a podobně).

Big data a politický remarketing

V poslední době se v politickém marketingu skloňují dva termíny, oba u nás nejsou moc užívané, jelikož jsou nákladné. Jedná se o tzv Big Data, což je v jednoduchosti několik desítek až tisícovek různých databází a registrů, které pomocí specializovaného software dokážou říct velké množství informací o dané populaci. Druhým nástrojem pro politiky může být takzvaný politický remarketing, zjednodušeně řečeno je to hledání ztracených voličů.Galerie