NEWS & ARTICLES

Jak na první nadpis na blogu?

ARTICLE BY
Jak na první nadpis na blogu?


Člověk si založí blog s jistou představou a nadšením, a pak se zasekne u prvního nadpisu. První nadpis je přitom nejdůležitější, protože ledasco o vás napoví (mimo jiné i o čem ten váš blog bude). Jenže vytvořit jedinečný, originální a kreativní nadpis je tak těžké. Víte, jak na první nadpis blogu?

Já mám totiž dilema, začít nadpisem anebo jím končit? Také si kladu otázku, jak anebo podle čeho mám nadpis vytvořit, aby vás čtenáře zaujal a donutil přečíst si to, o čem píši. Při psaní blogu, a tedy nejen u prvního článku, je zapotřebí vzít v úvahu i ten fakt, že pouze 16% lidí články čte, zbytek pouze texty skenuje. Prvním záchytným bodem čtenáře je nadpis, podle něhož se odvíjí další děj. Budu číst dál anebo překliknu na jiný web? Podle odborných zdrojů mi je raděno ŠOKOVAT! Nejvíce prý táhnou výrazy jako: sex, vražda, smrt, miliony, podvod, krádež a podobně (jednoduše skandály a násilí). Právě z těchto důvodů pak nalézáte v různých bulvárních plátcích titulky jako třeba: „Vzpíral se mu, ale stejně ho bodl z boku“ (aby jej vykuchal a připravil kuřecí roládu). Právě tyto titulky sice čtenáře přitáhnou, ale velmi záhy následuje rozčarování, ne-li naštvání. Odvádějící titulky, které s obsahem článku nemají příliš mnoho, jsou neetické a nakonec jejich výsledek bude spíše kontraproduktivní. Takto si váš blog pozitivní reputaci rozhodně nezíská. No jo, ale jak tedy?

Proč je nadpis tak důležitý?

Hodnotný obsah článku je samozřejmě nezbytný, avšak aby se k němu čtenář dostal, je zapotřebí jej nejprve zaujmout. A právě k tomu slouží nadpis. Nadpis je vaší vizitkou, vytváří první dojem, vzbuzuje zvědavost a pobízí k návštěvě. Spolu se správně vytvořeným nadpisem by měla automaticky přijít i otázka (a chuť zjistit), o čem řádky níž jsou. Při vytváření nadpisu se proto snažte být naprosto originální, protože nic dobrého nevěstí, když se stejných nadpisů na internetu sejde hned několik. Věděli jste o tom, že již podle nadpisu lze poznat autora článku? Nadpisy jsou jako autorův otisk palce.

Pravidla chytlavých nadpisů

Věděli jste také, že i tvorba nadpisů má svá pravidla? Možná se vám to zdá neuvěřitelné, ale jisté zásady dnes existují snad na všechno. Musím však říct, že tyto pravidla není radno podceňovat, protože byly vytvořeny na reálných skutečnostech, tedy faktickém chování moderních čtenářů. Jak by měl nadpis podle pravidel vypadat?

 • Nadpis by neměl přesahovat osm slov
 • Titulek by se také měl vejít do 140 znaků
 • Nadpis by měl jasně sdělit, o co v článku pod ním jde (žádná nejasnost)
 • Pokud v článku řešíte nějaký problém, vytvořte podle toho nadpis
 • Nadpis by měl vystihnout hlavní myšlenku článku (téma)
 • Nadpis by měl na internetu obsahovat smyslně použitá klíčová slova
 • Nesmí chybět jistá senzace chtivost a chytlavé fráze jako např.: "jak", "TOP", "Tipy pro", "TOP 5"
 • Buďte upřímní a aktuální

Nadstavba pravidel

 • Titulek by měl obsahovat 70-110 znaků, aby se vešel na Twitter i s odkazem
 • Čtenářům stačí nejčastěji 4 slova aby se rozhodli jestli článek budou číst
 • Nadpisy nezakončujte tečkou, protože lidé podvědomě čtení ukončí
 • Pokud je to možné, používejte číslovky
 • A další účinná slova jsou: "zdarma", "čtěte", "pomůžeme" a "vy"
 • Využívejte A/B testování

Jak by tedy měl nadpis vypadat?

Nadpis je nutné vytvářet s ohledem na čtenáře, tedy pro koho je článek určen. Kromě toho by titulek vystihovat myšlenku článku. Použít k tomu můžete klíčových slov, sloganu, chytlavých frází, provokativních hlášek anebo různých slovních hříček. Nebojte se experimentovat! Je však také důležité znát, že nadpis by měl být bez interpunkce a měl by být nějakým způsobem od textu odlišen. Nadpis může být také přímočarý. Zapomeňte na nudné všeobecné a nic říkající nadpisy. V nadpisu by se neměla objevit žádná otázka. Chcete-li doopravdy zaujmout, použijte uvozovky, pochvalné výroky anebo rozkazovací způsob. Ale co je hlavní? Nadpis by neměl lhát. Samozřejmě, že jiné podmínky na text i nadpisy mají noviny, jiné časopisy a zcela jiné pak internetová média. Odlišnosti naleznete i v tom, zda se jedná o text informativní anebo o public relation, tedy PR. Proměny v užívání nadpisů byste dozajista nalezli, i kdybyste listovali zpátky v minulosti. Nutno však říct, že i tehdy to byly nadpisy úderné, výstižné, provokující a palcové. Nakonec je tedy veskrze jedno, jestli nadpis vymýšlíte na začátku anebo na konci, hlavně aby čtenáře účinně vyzval k akci: „Čti mě dál!“Galerie