NEWS & ARTICLES

Improliga - sport, při němž bolí zcela jiné svaly, než byste očekávali

ARTICLE BY


Už jste někdy slyšeli slovo Improliga? Ne, nejedná se o žádné hokejové utkání. Nejde vůbec o sport. I když….

Improliga je vlastně závod, ale zcela jiný, než byste nejspíš očekávali. Jedná se totiž o tradiční soutěž týmů i jednotlivců v divadelní improvizaci. Co si pod tím představit? Divadelní improvizace je nepřipravený dramatický projev, při němž diváka baví nejen to, že se jedná o divadlo, ale také i to, že vzniká právě teď přímo před vámi a s vašim aktivním zapojením. Tím, že se improvizace odehrává na témata navržená diváky, dochází k ještě většímu zapojení diváků, kteří jsou strhnutí nepřipraveností scény.

Původ Improligy

Sice jsem na začátku psal, že se nejedná o hokej, ale princip zápasu byl vytvořen v sedmdesátých letech minulého století právě dle predispozic hokejového zápasu. I když jde tedy o 45-letou záležitost, v Česku se takové turnaje pořádají teprve od roku 1999.

 

Česká improliga

Počátky improvizačních zápasů v Česku sahají na přelom tisíciletí, kdy byl založen první český improvizační tým PRA.L.I.NY., čili PRAžská Liga v Improvizaci NYní. Zakladatelka Michaela Puchalková  tento druh improvizovaného divadla přivezla z Francie.

Jak probíhají jednotlivé zápasy

Hráči jsou rozděleni do týmů po čtyřech. Ve skupinách jsou obvykle nejen muži, ale i ženy, věk hráčů přitom není rozhodující. Hra představuje improvizaci o délce 1 - 5 minut. Zápas řídí postava rozhodčího a jeho dva pomocníci. Rozhodčí losuje témata diváků, začíná a ukončuje jednotlivé improvizace, píská hráčům fauly. Hráči kromě témat losují i kategorii, což je ve skutečnosti soubor pravidel, v jejichž rámci se musí držet (mluvit jen ve verších, kategorie telenovela apod.) Představením provází konferenciér, který divákům představí pravidla jednotlivých kategorií a také vysvětlí úkol. Na závěr obou představení diváci hlasují dvoubarevnými kartičkami. Kartičkami s barvami dvou soupeřících týmů.

Jaké kategorie se běžně na improlize obvykle objevují?

Kategorií je mnoho, mezi ty nejčastější patří vyprávěná (kdy jeden vypráví a další hraje postavu), filmové a televizní žánry (situace na dané téma, které je po krátké době písknutím zastaveno, hráči zůstanou stronzo, rozhodčí vybere ze soupisu žánrů jeden konkrétní a hráči na tomto základě pokračují v rozehraném ději, kromě toho však do něj musí zakomponovat i tento žánr, rozhodčí však nečekaně žánry střídá, obvykle se u hry vystřídají i dvojice hráčů) a mikrofon je hra, kdy kdokoli a kdykoli (z diváků) může zavolat “mikrofon”, hráč, který v tu chvíli mluvil, musí zazpívat krátkou píseň.

 

Improliga je skvělý “sport” pro každého, při němž vás od smíchu bolí pusa i bránice.


 Galerie