NEWS & ARTICLES

Hledáte investora anebo anděla?

ARTICLE BY
Hledáte investora anebo anděla?


Možná i díky České televizi a velice populárnímu pořadu Den D, lidé nabyli mylného dojmu, že investoři jsou dojné krávy anebo v lepším slova smyslu andělé spasitelé, kteří do různých projektů vlijí své peníze. Jenže od business Angela, jak se říká jednomu typu investora říká, čekejte peníze většinou jako poslední, možná i proto, že investování peněz do zajíce v pytli představuje pro investora neuvěřitelné riziko. Právě proto je zcela logické, že si investor vše nejprve dobře rozmyslí a následně také ohlídá. Víte vůbec, kdo ve skutečnosti investor je a jakým způsobem vám může pomoci?

Business Angels

Vůbec poprvé se termín Business Angel, objevil v roce 1978 ve spojitosti se záchranou divadelního představení na Broadwayi. Počin to byl úspěšný a zjistilo se, že investorovi Williamovi Wetzelovi se investované peníze vrátily s velkým ziskem. Od té doby se stal business investor zcela běžně užívaným pojmem nejen v USA, ale i jinde ve světě.

Kdo je tedy business angels?

Pod pojmem business angel si představte neformálního investora, relativně bohatou osobu, která poskytne kapitál, jež podpoří start perspektivního projektu. Investor za to obvykle získá konvertibilní dluh anebo vlastnictví vlastního kapitálu. Neformální investoři jsou ponejvíce podnikatelé anebo manažeři, kteří mají bohaté zkušenosti, znalosti, kontakty a mají dokonalý přehled o aktuálním dění.

Co vám může investor poskytnout?

Jasně…. peníze, ale ty jsou mnohdy u úspěšného projektu potřebné vskutku až na konec. Pokud chcete úspěšně prorazit, potřebujete působit důvěryhodně, potřebujete získat zkušenosti, kontakty, znalosti vč. know-how a možná také i kanceláře, vozidla atd. Business angels vám toto všechno a ještě mnohem víc, může poskytnout, jde totiž o lidi, kteří již ve svém životě dosáhli úspěchu, mají finance a umí je zúročit. Díky svým znalostem a zkušenostem pak mohou pomoci dobrým projektům začínajících firem, aby se staly úspěšnými a prosperujícími.

Investoři se mohou účastnit podpory projektů aktivně tím, že se stanou spolumajiteli anebo podílníky, díky čemuž vám mohou nejlépe předat své zkušenosti a pomoci vám s řízením, vytvořením strategických koncepcí, předáním kontaktů, vytvoření portfolia, dodáním firmě soukromých investorů a poskytnutím dalších služeb spojených s přípravou úspěšného podnikatelského záměru. Důležité samozřejmě je i ochranná činnost, která poradí, varuje před chybami a dá firmě tolik potřebný pohled zvenčí. V neposlední řadě investor do projektu investuje také svůj kapitál, který je potřebný pro rozvoj úspěšně se rozvíjejících se společností a nově založených firem. Díky investorům je tak možné získat velké konkurenční výhody nebo unikátní prodejní argumenty.

Dříve než se pokusíte získat investora, zkuste si nejprve odpovědět na několik otázek

1. Za jak dlouho může váš projekt dosáhnout růstu a zisku? 2. Jste ochotni přijmout do své společnosti dalšího obchodního partnera? 3. Jste schopni dostatečné prezentace svého projektu případným investorům, kterým předvedete, jak je váš projekt unikátní a jaké výhody svou investicí získají? 4. Máte ujasněno, proč potřebujete kapitál a k čemu jej chcete použít? 5. Jste připraven přijmout vstoupení investora do vašeho managmentu. 6. Dokážete věřit investorům, kterým budete projekt prezentovat a sdělíte jim detaily projektu?

Jak získat investora?

1. V prvé řadě musíte potencionálního investora kontaktovat. 2. Představte potencionálnímu investorovi (případně investorům) svůj podnikatelský záměr. 3. Jednejte! Nejlépe osobně. 4. Vyjasněte si potřebu požadovaných finančních prostředků (kolik jich potřebujete a nač budou použity). 5. Vytipujte si vhodné investory podle svého záměru a vašeho oboru podnikání.Galerie